יום שישי, 26 ביולי 1996

סופר תירס - יהודית הרלבן


האיחוד האירופי חסם בפעם הראשונה את שעריו בפני מוצו־ שעבר תהליכי הנדסה גנטית.

מדובר באי מתן אישור לחברה הביוטכנולוגית השוויצרית סיבה־גייגי (Ciba-Geigy) לשווק זרעי תירס שעברי שינויים גנטיים.

האם יותר שיווקו התירס המהונדס?

האויב העיקרי של גידולי התירס באירופה הוא נברן התירס האירופי. באופן טבעי אפשר להרעילו  בחלבון המיוצר על ידי חיידק קרקע הנקרא Bacillus thuringiensis.  מדעני החברה השוויצרית בודדו את הגן המקודד לחלבון הרעיל והחדירו אותו לחומר הגנטי של התירס. יחד עם הגן החדירו לתירס גן נוסף המקנה לצמח עמידות בפני קוטל עשבים, המיוצר אף הוא בידי החברה. בדרך זו, שדות שנזרעו בגרעיני התירס המהונדס (סופר־תירס), יהיו נקיים מחרקים ומעשבים כאחד.

מדוע, אם כן, הוחלט לא לתת אישור לסופר־תירס? באופן עקרוני אישור שכזה מחייב חוות דעת של אחת המדינות, במקרה זה צרפת, והעברת המסקנות לשאר המדינות. כאשר נערכה הצבעה בדבר אישור או שלילת המוצר, צרפת נתנה אישור לשווק את המוצר אולם אנגליה, שוודיה, אוסטריה ודנמרק התנגדו. בראש המתנגדות עמדה אנגליה, שהתנגדה בעיקר בגלל גן נוסף שהוחדר לתירס, גן המקנה לצמח כושר עמידות בפני החומר האנטיביוטי אמפיצילין. הסיבה לנוכחותו של גן שלישי זה נעוצה בטכנולוגיה שבה מפרידים בין גרעיני תירס שרכשו את השינוי הגנטי לאלו שלא רכשו אותו. מדענים באנגליה טוענים שעמידות זו בפני אנטיביוטיקה עשויה לעבור לבעלי חיים האוכלים את גרעיני התירס ואולי אף לבני אדם, דבר שימנע שימוש באנטיביוטיקה זו בעתיד.

 ה־DNA המהונדס, כך טוענים המתנגדים, עובר פירוק חלקי במעיים, שם הוא ״נשבר״ לחלקים קטנים, שאחד מהם יכיל את הגן המקנה עמידות לאנטיבייטיקה. חלקיק זה של DNA עשוי להכנס אל חיידקי המעיים ומהם לביוב וכך להגיע לאוכלוסייה גדולה. אותה אוכלוסייה לא תוכל בעתיד לקבל אמפיצילין כחומר אנטיביוטי, כי העמידות של חיידקי המעיים שלה עשויה לעבור גם לאוכלוסיית החיידקים הפתוגניים שבגופה. בתשובה לטיעון זה, ולפי הוראת סוכנות המזון והתרופות האמריקנית (FDA), חיפשה חברת סיבה־גייגי במשך שלוש שנים חלקי גנים של עגבניה ופלפל באלפי אנשים, ולא מצאה דבר. רבים טוענים שהשימוש בתירס המהונדס אינו מאושר בגלל לחצים של קבוצות פוליטיות חזקות, דוגמת ה״ירוקים״ בגרמניה.

שאר ארצות האיחוד נמנעו לחוות עמדה בעניין זה, וההכרעה תתקבל בימים אלה בוועידת השרים של האיחוד האירופי. החברות הביוטכנולוגיות האירופיות טוענות למדיניות מפלה בעניין זה בהשוואה למדינות כמו ארצות הברית וקנדה, שכבר אישרו את המוצר. בהחלט יתכן שגם אם האיחוד ידחה מפניו מוצר זה הוא יקבל אותו בדלת האחורית כמוצר מעובד המיובא ממדינות אלו.

פורסם ב"גליליאו" 17, יולי/אוגוסט 1996

אין תגובות:

פרסום תגובה