יום שני, 13 ביוני 1994

כלים חדשים - תגליות חדשות (שחפת במומיה פרואנית) - רועי שפירא


האבחנה אומנם איחרה לבוא, אך התגלית כי לפני כאלף שנה סבלה אישה פרואנית משחפת מרעידה אמות סיפים בקרב חוקרי מחלות קדומות.


פירושו של מימצא זה הוא, כי השחפת היתה נפוצה בעבר בעולם החדש ולא הובאה אליו על ידי האירופים. כידוע, ״מואשמים׳׳ האירופים הראשונים כי הביאו לאמריקה מחלות חדשות שכנגדן לא היה למקומיים כל חיסון, ובכך (ולא בחרב) המיטו כליה על עמי העולם החדש.

על סמך סימני פגיעה אופייניים בעצמות, חשדו פליאופתולוגים (העוסקים בחקר מחלות קדומות) זה מכבר, כי השחפת היתה נפוצה באזור, אך לא עלה בידיהם להוכיח כי המדובר בחיידק השחפת (Mycobacterium tuberculosis) ולא בחיידקים אחרים הפוגעים נעצמות באופן דומה.

בדרום פרו פרחה בתקופה הקודמת לאינקה תרבות הצ׳יריביה. באקלים הקר והיבש של האזור התייבשו גופות המתים, ונחנטו חניטה טבעית לפני שפשו בהם תהליכי ריקבון. בכמה מהגופות נמצאו סימנים לשחפת בריאות ובחלל החזה.
ארתור אופדרהייד (Aufderheide) מאוניברסיטת מיניסוטה ועמיתיו מאוניברסיטת שיקגו בודדו דוגמיות של החומר התורשתי מהרקמה החשודה. בהמשך, השתמשו בשיטות חדישות של הנדסה גנטית ויצרו מיליוני עותקים מפיסות ה-DNA שנמצאו. הם הניחו, כי מצויים בידם מיקטעים של חומר תורשתי אנושי נוסף על זה של החיידק המבוקש. השלב הבא היה חיפוש רצף בסיסים מסוים, הייחודי לחיידק השחפת, והנעדר כליל מן ה-DNA האנושי. ואכן, אחרי מאמץ עצום עלה בידם לזהות את חיידק השחפת ברקמות הקדומות.

מימצאים מעניינים אלו מעוררים שאלות באשר לתפוצתן של מחלות בימים עברו, ויחסי הגומלין שלהן עם ההיסטוריה האנושית. למשל: האם ייתכן כי השחפת היא ביסודה מחלה נדירה, ורק התכנסותו של המין האנושי בקהילות צפופות וגדולות, בתנאים ירודים, מביאה להתפשטותה המהירה? או האם אכן הובאה העגבת (Syphilis), לעולם החדש ביד׳ האירופים? האם נכונה המקובלה כי האוכלוסייה של אמריקה הקדם-קולומביאנית הייתה קטנה מכדי לסבול ממגפות נגיפיות?

ובהקשר זה, אחת השאלות המרתקות בתקופתנו היא: האם תסמונת הכשל החיסוני הנרכש (איידס) היא מחלה קדומה המקננת בקרב המין האנושי בלא שזוהתה עד כה; והפכה מסיבה זו או אחרת לאלימה, או שמא זו מחלה מודרנית?

מומיה בת 5000 שנה מן הכפר -San-Pedro-de Atacama. אזור האלטיפלט, צפון צ׳ילה. (ר.ש.)
פורסם ב"גליליאו" 4,  מאי יוני 1994 

אין תגובות:

פרסום תגובה